Пълно счетоводно обслужване Русе

гр.Русе0878 / 178 971

  • Пълно счетоводно обслужване Русе
  • Пълно счетоводно обслужване Русе
  • Пълно счетоводно обслужване Русе

Пълно счетоводно обслужване Русе

 

За нас

Акаунт Плюс-Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически и юридически лица. Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с клиентите, индивидуален подход и внимание към детайлите.

Виж повече

Пълно счетоводно обслужване Русе

 

Счетоводни услуги

- Текущо осчетоводяване на първични документи

- Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, интрастат и VIES декларации

- Отчитане на материални активи

- Годишно счетоводно приключване

- Представителство и защита на фирмените...

Виж повече

Пълно счетоводно обслужване Русе

 

Счетоводна къща

- Изготвяне, подаване на всички декларации и платежни документи, свързани с Кодекса за социално осигуряване, както и консултации във връзка с него.

- Запознаване на клиента с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното  законодателство...

Виж повече