Спедиторска и Логистична дейност Габрово


гр.Габрово066 / 800 848

Галерия

Спедиторска и Логистична дейност Габрово Спедиторска и Логистична дейност Габрово Спедиторска и Логистична дейност Габрово
Спедиторска и Логистична дейност Габрово Спедиторска и Логистична дейност Габрово Спедиторска и Логистична дейност Габрово
Спедиторска и Логистична дейност Габрово Спедиторска и Логистична дейност Габрово Спедиторска и Логистична дейност Габрово
Спедиторска и Логистична дейност Габрово Спедиторска и Логистична дейност Габрово Спедиторска и Логистична дейност Габрово

Спедиторска и Логистична дейност Габрово

 

Възстановяването на акциза представлява съществен източник на приходи. Бианджи ЕООД предлага обработване на този административно труден процес от всички страни, които дават възможност за възстановяването на акциз.

 

Възстановяването на акциза представлява значително намаляване на финансовите разходи за гориво. Изискването за възстановяване на акциз може да се прилага във Франция, Белгия, Словения, Унгария, Италия, Румъния и Испания.

 

Възстановяванията на акциз варират до 18 евроцента на литър.

 

По време на разглеждането на молбата Ви ще имате обща представа за хода на нейната обработка и ще бъдете информирани за датата, на която парите ще бъдат внесени на Ваша сметка.