Детско студио Буратино
педагог - логопед
За нашите деца е важен не само резултата, но и пътя, по който се върви и стига до него.

 

Детско студио Буратино педагог - логопед


Детско студио „Буратино” Педагог - Логопед ви предлага подкрепа и разбиране. Нека заедно да се справим с всяко предизвикателство и да вървим по пътеката на знанието.


Добре дошли!!!


Логопед София

За нас

Детско студио Буратино предлага консултации и работа с родители и деца с:
- езикови и говорни нарушения
- със специфични образователни потребности, нуждаещи се от допълнителна индивидуална работа

Виж повече
Логопед София

Педагог - Логопед

Магистър по логопедия и педагогика, Цвети Петкова, предлага услугите си на деца с логопедични проблеми и обучителни трудности. Възможност за пълноценно развитие на социалните и комуникативни умения при деца на възраст от 3 до 12 години.

Виж повече
Логопед София

Публикации

Днес ще ви запозная с езиковите нарушения на развитието, често срещани при децата от предучилищна възраст. Те се изразяват в неизградени езикови операции по пораждането и разбирането на вербални съобщения, с различен произход и разнообразни прояви.

Виж повече