Печатница София

гр.София02 / 9 633 081

 • Печатница София
  ДОБИ ПРЕС

  сред водещите частни фирми в областта на абонамента и разпространението на български и чуждестранни периодични печатни издания. Стремим се да предоставяме на своите клиенти на вътрешния пазар, конкурентноспособни продукти и услуги в областта на абонамента, разпространението и издателската дейност

 • Печатница София
  ДОБИ ПРЕС

  сред водещите частни фирми в областта на абонамента и разпространението на български и чуждестранни периодични печатни издания. Стремим се да предоставяме на своите клиенти на вътрешния пазар, конкурентноспособни продукти и услуги в областта на абонамента, разпространението и издателската дейност

 • Печатница София
  ДОБИ ПРЕС

  сред водещите частни фирми в областта на абонамента и разпространението на български и чуждестранни периодични печатни издания. Стремим се да предоставяме на своите клиенти на вътрешния пазар, конкурентноспособни продукти и услуги в областта на абонамента, разпространението и издателската дейност

Печатница София

 

За нас

ДОБИ ПРЕС ЕООД е сред водещите частни фирми в областта на абонамента и разпространението на български и чуждестранни периодични печатни издания. Стремим се да предоставяме на своите клиенти на вътрешния пазар, конкурентноспособни продукти и услуги в областта на абонамента...

Виж повече

Печатница София

 

Какво Ви предлага ДОБИ ПРЕС?

 • * Вашият абонамент, ще бъде коректно разплатен към всички издатели и доставчици. ДОБИ ПРЕС ЕООД е единствената фирма без задължения и просрочия към издателите. Този факт освен, че е “нормален” Ви дава необходимата сигурност на Вас, като наши клиенти.
Виж повече

Печатница София

 

Месечен абонамент

Фирмата издава специализирано месечно списание и двуседмичен вестник в областта на счетоводството, финансите и застраховането. Списанието и вестникът носят името "АКТИВ". От началото на 2005 г. започнахме издаването на специализирана литература - книги в областта на счетоводството и трудовото право.

Виж повече