Печатница София

гр.София02 / 9 633 081

Галерия

Печатница София Печатница София Печатница София
Печатница София Печатница София Печатница София
Печатница София Печатница София Печатница София
Печатница София Печатница София Печатница София
Печатница София Печатница София Печатница София
Печатница София Печатница София Печатница София
Печатница София Печатница София Печатница София
Печатница София Печатница София Печатница София

Доби Прес ЕООД

 

ДОБИ ПРЕС ЕООД е сред водещите частни фирми в областта на абонамента и разпространението на български и чуждестранни периодични печатни издания. Стремим се да предоставяме на своите клиенти на вътрешния пазар, конкурентноспособни продукти и услуги в областта на абонамента, разпространението и издателската дейност, задоволяващи очакванията на клиентите относно качеството и потребностите им.

 

ДОБИ ПРЕС ЕООД защитава доброто си име, придобивайки сертификат за регистрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. ДОБИ ПРЕС ЕООД е екологично ориентирана фирма, внедрила и прилагащ система за управление по околна среда в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015.

 

Какво Ви предлага ДОБИ ПРЕС?

  • * Вашият абонамент, ще бъде коректно разплатен към всички издатели и доставчици. ДОБИ ПРЕС ЕООД е единствената фирма без задължения и просрочия към издателите. Този факт освен, че е “нормален” Ви дава необходимата сигурност на Вас, като наши клиенти.
  • * Вашите вестници и списания ще бъдат разделени и опаковани в найлонови опаковки по отдели, с придружителен опис за съдържанието на пакета.
  • * Доставката на абонамента се извършва ежедневно не по-късно от 8.30 часа всяка сутрин.
  • * Получаване на всички безплатни приложения, подаръци и бонуси от издателя.
  • * При констатирани полиграфически дефекти на дадено издание, същото ще бъде подменено за наша сметка.
  • * Доставка на пожелано от Вас издание “от утре” /само за градовете, в които Доби прес има изградена куриерска мрежа/.
  • * Получавате възможност за реклама на Вашата фирма върху нашите етикети, всеки ден от годината до всички наши клиенти.