Виж профил

Озеленяване София

Beauty Garden изготвя авторски, индивидуални проекти за озеленяване на паркове, частни дворове, обществени зелени площи, туристически обекти, спортни терени, детски паркове. Озеленяване София.

Beauty Graden извършва всички дейности, свързани с изпълнението на проекта за озеленяване.

Beauty Garden предлага услуги по поддържане на зелени площи, съобразно изготвен манипулационен план.