Виж профил

Мурсалски чай Бургас

ДЕНЕКС К ЕООД притежава собствени земи, върху които е изградена фермата.  Нашата плантация е първата и единствена за сега регистрирана плантация за мурсалски/пирински чай в Странджа планина.

Когато желаете най-доброто за Вашето семейство, ние сме Вашият избор!

Разсадът за чая, който отглеждаме се закупува от регистрирани земеделски производители. Полагаме грижи по технология на култивирането, която е разработена от БАН и в годините е изпробвана многократно. Основните насаждения се намират в сърцето на Странджа планина – с.Белеврен.

Насажденията са регистрирани в Община Средец, тъй като съществува задължение за регистрация по Закона за билките и лечебните растения, във връзка с това, че Мурсалският чай е защитен от изчезване вид от естествените си находища и фигурира в Червената книга на България.

Мотивът ни да се захванем с отглеждането на тази билка, беше, че тя е ендемичен вид, ограничен в ареалите на природата. Намира се само в района на Балканския полуостров – България /планините Пирин, Рила/, Албания, Македония, част от Северна Гърция.

Наименованието на билката е SIDERIRTIS SCARDICA. Популярното име Мурсалски чай идва от това, че големи находища в България се намират под връх Мурсалица, намиращ се в Западни Родопи. Други имена на билката : Пирински чай, Али ботуш, Триградски, Балкански чай и др.

Ние избрахме използването предимно на името Пирински чай (Sideritis scardica), тъй като дори в Уикипедия се използва предимно това име.