Виж профил

Виж сайт

Съплай Чейн ЕООД помага на производствени и търговски компании да увеличават продажбите си чрез оптимизиране на оперативните дейности. Фокусирани сме във веригата за доставки, защото там има много затворени ресурси, които по една или друга причина не се ползват максимално ефективно. Ние сме консултанти, които работят редом с вашите служители като ги обучаваме, контролираме и коригираме в процеса на работа и след това те могат да поддържат въведените високите стандарти и без наша помощ. Така най-важната инвестиция (в човешките ресурси) остава при вас и хората ви са мотивирани да работят. Резултатите от нововъведенията идват още на първия месец. Особено сме полезни при въвеждане на различни ЕРП системи.

Нашият подход е конкретен спрямо спецификите на всяка индустрия и е обвързан с измерими и трайни резултати. Ето как работим:

  • Правим оценка на всичките ви разходи по веригата за доставки, работния капитал и възможностите за оптимизация.
  • Правим оценка на основните и спомагателните процеси и управленски практики, текущите рискове и контрол.
  • Работим заедно с вас по внедряването на успешно управление и контрол на процеси, доставчици, технологии и служители.
  • Намаляваме разходите по веригата за доставки и подобряваме процесите, които допринасят за постигането на дългосрочни значителни спестявания.
  • В работата си използваме всички методи (5S, Lean, Сигма 6, Теория на ограниченията, Кайзен и др) като от тях вземаме и прилагаме само това, от което се нуждае вашето предприятие.

Основател и Управител на Съплай Чейн ЕООД е Павлина Цветанова, която има дългогодишен опит на различни позиции във веригата за доставки в големи международни компании: Крафт Фуудс, Филип Морис, Рийдърс Дайджест, Интерснак, Престиж 96.

Адрес:

Адрес:

гр. София, ул. Ловен Парк 1

Телефон:
Свържете се със собственика