Земеделска и строителна техника Славяни

с. Славяни0885 / 072 825

За нас

Нова земя е дружество, което извършва професионални услуги със земеделска и строителна техника.

 

Фирмата предлага следните услуги за своите клиенти:

 • * изкореняване на лозя и стари овощни градини;
 • * изравняване и оформяне на терени с малогабаритна и едрогабаритна техника;
 • * риголване, продълбочаване и подравняване на терени и земеделски площи;
 • * отвеждане на повърхностни води в канавка;
 • * прокопаване на канали и подготовка за полагане на дренажни елементи. 

 

Извършваме продълбочаване на дълбочина  40 – 70 см. Продълбочаването аерира почвата и спомага влагозапасяването. Не уврежда повърхностния хумусен слой.

Услуги

 • * Изкореняване
 • * Почистване
 • * Подравняване
 • * Риголване
 • * Направа на пътища
 • * Услуги с шредер;
 • * Услуги с горски мулчер;
 • * Поддръжка на ливади;
 • * Поддръжка пасища;
 • * Поддръжка мери;
 • * Почистване на дребни и средно големи храсти - шипка, трън и глог.