Услуги с пясъкоструйка Търговище

гр.Търговище0878 / 511 367

Галерия

Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище
Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище
Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище
Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище
Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище
Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище
Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище Услуги с пясъкоструйка Търговище

Пясъкоструене Търговище

 

Под пясъкоструйна обработка се разбира почистване на повърхността по въздействието на пясък като абразивно средство, който се изпуска чрез въздух под налягане с високо ускорение през дюза върху обекта за почистване.

 

Въпреки че според рехнологичната терминология за този метод на почистване по подходящо е наименованието струйна обработка с гранулат, тъй като освен пясък се изполват различни струйни средства, в изложението по-долу се използва в практиката израз пясъкоструйна обработка.

 

Най-често използваните видове струйни средства са разгледани подробно по-нататък.

 

Чрез метода на пясъкоструйна обработка може да се постигнат различни степени на почистване. При почистване на метални повърхности, същитете могат да се разделят на следните 4 групи:
1. Пясъкоструйна обработка с почистващ ефект, подобен на изчеткване.
2. Нормално почистване на повърхността без ефект с висок блясък.
3. Почистване до почти бляскава меална повърхност.
4. Почистване до напълно бляскава метална повърхност.

 

Изборът на степен на почистване трябва да се определи предварително във връзка с последващото нанасяне на повърхноста защита, според това, дали ще се нанася антикорозионна боя, лакова боя, адхезивен грунд, поцинковани или пластмасови покрития.