Грижа за възрастни хора Сливен

гр.Сливен0877 / 410 808

  • Грижа за възрастни хора Сливен
  • Грижа за възрастни хора Сливен
  • Грижа за възрастни хора Сливен

Грижа за възрастни хора Сливен

 

За нас

Сдружение с нестопанска цел  Щастливи Заедно е регистрирано праз 2016год. с цел въвеждане на социални услуги, насочени към възрастни хора и хора в неравностойно положение. Екип от специалисти осигурява домашен уют и условия за живот на възрастни хора, които се нуждаят от помощ и грижа в своето ежедневие.

Виж повече

Грижа за възрастни хора Сливен

 

Условията в дома

Масивна триетажна сграда, с осигурена достъпна среда. Домът предлага качествено и добро обслужване на възрастни хора, включително и с увреждания на средно ниво. Домът предлага – денонощна грижа, възстановяване и поддържане на физическото и психическото състояние на живеещите в него.

Виж повече

Грижа за възрастни хора Сливен

 

В предлаганите услуги влизат:

общ медицински преглед, преглед от лекар специалист при необходимост, всички изследвания необходими за установяване на състоянието на постъпващия в домът. В дома се разработва план за грижа на всеки потребител с цел да се създадат обстоятелства за повишаване качеството на живот.

Виж повече