Саниране на сгради София

гр.София0884 / 112 112

  • Саниране на сгради София
  • Саниране на сгради София
  • Саниране на сгради София

Саниране на сгради София

 

За нас

Технострой - Инвестконсулт ЕООД предлага пълна гама услуги в областта на строителния надзор, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, проектиране и узаконяване на незаконното строителство, преустройство и смяна предназначение на сгради и технически паспорт на сгради и обследване на строежите.

Виж повече

Саниране на сгради София

 

Строежи

  • - „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците, с наименование к-с „Гео Милев“, бл. 20, вх. „А и Б“.
  • - Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - сдружение на собствениците, с наименование к-с „Химик“, ул. „Свети Кирил“ 2, гр. Видин...
Виж повече

Саниране на сгради София

 

Обследвания

  • 1. „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на сградата на Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, гр. Белица“
  • 2. „Обследване за енергийна ефективност...
Виж повече