Къща за гости с.Буйновци

с.Буйновци0876 / 130 503

  • Къща за гости с.Буйновци
  • Къща за гости с.Буйновци
  • Къща за гости с.Буйновци

Къща за гости с.Буйновци

 

За нас

Топаловата къща се намира в село Буйновци на 10 км южно от град Елена, недалеч от шосето Елена – Твърдица. Селото е разположе-но високо в южните поли на хълма Острец, на 600 м надморска височина.

Виж повече

Къща за гости с.Буйновци

 

Настаняване

Селото има добро южно и източно изложение. От него се открива хубава гледка на юг към билото на Стара планина с връх Чумерна, на запад дори до Шипка и на изток към Тузлука.

 

Виж повече

Къща за гости с.Буйновци

 

Местоположение

На изток от селото протича река Боровщица (Мийковска река), а на запад е водосборният басейн на река Веселина.

с.Буйновци

0888 237 150

Виж повече