Венци 2003 ЕООД, Дърводобив

с. Радуил0887 / 639 675

  • Венци 2003 ЕООД, Дърводобив
  • Венци 2003 ЕООД, Дърводобив
  • Венци 2003 ЕООД, Дърводобив

Венци 2003 ЕООД, Дърводобив

 

За нас

Венци 2003 ЕООД се занимава основно с дърводобив и дървообработка. Фирмата добива дървесина от широколистни и иглолистни дървета.

Предимно от дъб, явор, габър, бук и ясен, а след това преработва материал...

Виж повече

Венци 2003 ЕООД, Дърводобив

 

Услуги

Дърводобив, дървообработка, търговия с дървен материал, търговия с дърва за огрев,

търговия с трупи за бичене, търговия с бичен материал, собствен транспорт,

собствена техника...

Виж повече

Венци 2003 ЕООД, Дърводобив

 

Качество

Фирмата предлага и обработка на всякакъв вид дървесина. След преработка, продукцията от широколистна дървесина, най - често бива предлагана като материал за огрев, също така се използва и като суровина за промишлеността...

Виж повече

Венци 2003 ЕООД, Дърводобив

 

Коректност

Фирмата се развива в преработката на добития дървен материал. След като бъде специално изсушен, се извършва съхранението му в специални складове.

Венци 2003 ЕООД предлага качествени материали и добро отношение.

Виж повече