Търсене

Виж профил

Акаунт Плюс-Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически и юридически лица.

Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с клиентите, индивидуален подход и внимание към детайлите.

Нашите услуги включват:

  • Текущо осчетоводяване на първични документи
  • Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, интрастат и VIES декларации
  • Отчитане на материални активи
  • Годишно счетоводно приключване
  • Изготвяне на тримесечни отчети и справки за дейността на фирмата.
  • Водене на ТР3 и личен състав съгласно изискванята на Кодекса на труда и Закона за счетоводството – разплащателни ведомсти за заплати, осигуровки, декларация 1 и 6, УП – 2 УП – 3, трудови досиета и др.
  • Изготвяне, подаване на всички декларации и платежни документи, свързани с Кодекса за социално осигуряване, както и консултации във връзка с него.
  • Запознаване на клиента с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното  законодателство.
  • Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии.

Адрес

Адрес:

гр. Русе, ул. Александровска 1-3

Свържете се със собственика