Търсене

Виж профил

Уроци по езда Триград

Изградена в родопското село Триград на 1220 м. надморска височина, ба- зата е на 25 км. от град Девин. В пегръдките на планината се отглеждат 5 жребеца от различни линии, 7 кастрата, 14 кобили и 9 кончета. Конюшнята разполага с 8 бокса, 12 полубокса и плац за обучение. Екипът на фирма ,,Авитохол – Об лака,, работи и с втора конна база, която се намира в село Ягодина, не посредствено до хотел „Мурсал“. Уроци по езда Триград.

С радост, гостоприемство и профе сионализъм ще ви посрещнат: Д-р Мирослав Узунов – инструк тор, треньор, съдия по конен спорт и ветеринарен доктор, който при тежава умения за ортопедично и спортно подковаване, физиотера пия на коне, спелеолог и планин ски водач. Гюнер Джавид Чауш – Инструктор и треньор по конен спорт Елена Христева – Собственик и управител на фирмата, мениджър в туризма, учител по физическо въз- питание и спорт, планински водач „Авитохол – Облака“ предлага: по- часова езда, обучение с инструктор, еднодневни и многодневни преходи с водач. Уроци по езда Триград.

Цените включват дневна застраховка „Злополука“, а желаещите за езда подписват де- кларация за спазване инструкциите на водачите.