Виж профил

Ремонт на бани Шумен

„Баня Шумен“ е дружество, предоставящо своите услуги в целия спектър на строителните дейности – от цялостно изграждане и ремонт на къщи, апартаменти и други помещения, до най-деликатните строителни дейности. Екипът на дружеството се състои от специалисти, придобили своя дългогодишен опит чрез реализацията на множество строителни проекти в страната и чужбина.

Още преди създаването на дружеството през 2008 година, екипът на „Баня Шумен“ е бил основна движеща сила при цялостната реализация на проекти както в чужбина, така и в курортни комплекси на територията на страната, включително по българското Черноморие.

Екипът на „Баня Шумен“ си поставя за основна цел постигането на синергията между желанията и предпочитанията на своите клиенти и предоставянето на своите услуги по най-съвършения начин. За тази цел, и при необходимост от това, „Баня Шумен“ работи с утвърдени специалисти-подизпълнители в сферите, съпровождащи основните строителни работи. По този начин, съобразявайки в пълна степен желанията на своите клиенти, екипът е в състояние да изпълни всички проекти качествено и в срок.