Търсене

Виж профил

Поради забързаното ежедневие и множество ангажименти, родителите понякога нямат възможност за съвместна подготовка на уроците за утрешния ден със своите малки ученици. Налага се родителите да могат да разчитат на някой, който да се погрижи, да научи, да посрещне или изпрати детето от или на училище. Образователен Център „Дариел 2012” може да бъде опора за Вас.

Занималня Дариел 2012 разговаря със своите деца и ги изслушва. Предлагаме протегната ръка, но не заплашително, а за прегръдка. Защото децата трябва да бъдат прегърнати, за да могат утре и те да прегърнат. Стремим се не само към добре написано домашно, но към изява на „Зная”, „Мога” и „Искам”, защото вашите (и наши) деца са знаещи и можещи.

С помощта на интерактивната дъска и с множеството образователни игри, играчки и театър правим обучението си лесно и приятно, защото ние забалявайки се – учим.

За ваше улеснение центърът предлага и лятна занималня.

Свържете се със собственика