Търсене

Виж профил

Ремонт на покриви и изработка на дървени навеси Панагюрище

Разполагаме с богат ресурс от специалисти и техническо оборудване за извършването на всякакви покривни, вътрешни и довършителни ремонти. За нас няма тайни в строителството и винаги успяваме да реализираме желанията на нашите клиенти! Работим бързо, качествено и на достъпни за всички цени.

ВАЖНО!!!

 • Уговаряне и посещение на място в рамките на 24 часа след свързване с нас в удобния за Вас час за изготвяне на оферта
 • Изготвяне на оферта в рамките на 3-5 часа след посещение
 • Сключване на договор
 • Започване до 48 часа при одобрение на предложената оферта
 • Непрекъснат процес на работа
 • Достъпни за всички цени

След одобрение на офертата се изготвя договор между фирмата – изпълнител и клиента възложител. Договорът е изготвен въз основа на Закона за задълженията и договорите и съдържа:

 • описание на видовете работи, предмет на договарянето, схеми и други подробности;
 • цената и начинът на разплащане / най-често 50% се внасят авансово, а останалите се доплащат на една-две вноски при изпълнение на съответен етап от договора/;
 • крайният срок или сроковете на отделните етапи на изпълнението;
 • гаранциите и гаранционните условия;
 • задълженията на страните по договора.

С подписването на договора започва да тече уговореният срок за изпълнение.