Търсене

Виж профил

Доставка на хумус София

Предлага на своите клиенти доставка на хумусна почва и нейното полагане за района на град София.

Хумус – плодородна почва без буци корени и камъни. Почвата е плодородна като структурата и е песъчлива. Тя е лесна за обработка и осигурява отлична среда за развитието на растителност. Тези и качества са благоприятни за изграждането на градини, както за отглеждане на растителност, така и за затревяване.

Роля и значение на хумуса

Хумусът е много важна органична част на почвата, която до голяма степен определя естественото почвено плодородие. Той се образува от разлагането на органичните остатъци в почвата. Най-голямо количество органична материя в почвата постъпва от многогодишната тревиста растителност. Хумусът не се усвоява пряко от растенията, но при минерализирането му се освобождават редица необходими за храненето на растенията вещества. По тази причина почвите с по-голямо съдържание на хумус са по-плодородни.

Почвите, които съдържат повече хумус, имат по-добри агрофизични свойства — рохкав строеж, по-слаба пластичност, лесно се обработват и не се напукват силно при изсъхване.

Подравняване и почистване на терени, товарене и извозване на земя, строителни и битови отпадъци.

Разполагаме и с подходящата механизация – бобкат, кубота, комбиниран багер и камиони 2, 5, 8, 16, 20 кубика.

Както и с подходящият персонал за разстилане и подравняване на почвата.

Неограничени количества по всяко време, НИСКИ ЦЕНИ!