Търсене

Виж профил

Изкупуване на хартия

Консулт Еко Пластик Трейд е екологично ориентирана фирма и поема инициатива за оползотворяване на отпадъци от фирми, предприятия, държавни и частни институции, финансови институции, генериращи от своята ежедневна дейност отпадъци от хартия и пластмаса, годни за рециклиране. Притежаваме собствен транспорт и осигуряваме обслужване на клиентите си своевременно и на място.

Изкупуване и продажба на вторични суровини:
Хартия – ВПП, вестници, брошури, списания, смесена, от опаковки и др. видове.

Всички видове пластмаси – HDPE, LDPE, PP, PVC и др. стреч-фолио и полиетилени.

Отпадъците са важен екологичен процес,който ако не се осъществява правилно води до проблеми, произтичащи от замърсяването на основните компоненти на околната среда (въздух, води, почви) и чрез тях въздейства на качеството на живот на хората.

В тази насока фирмата ни е изградила база, където се осъществява изкупуване на:

  • хартия
  • найлон
  • HDPE/PP бутилки, отпаднали от бита, козметика, бутилки от автомобилни масла и други!
  • бутилки от кетчуп и майонеза
  • бутилки от омекотители, шампоани, перилни препарати и други, подобни
  • туби

Събиране, сортиране, изкупуване и предаване за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от пластмаса, полиетилен, пет, велпапе, хартия и др.

Свържете се със собственика