Търсене по ключови думи
Търсене

Виж профил

Траурна агенция Варна

Документи, необходими за извършване на погребения в нов гроб:

1. Съобщения за смърт /ако не се отзове вашият лекар, траурната агенция разполага с такъв/;
2. Ако Вашият близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар в съответното отделение;
3. Лична карта или паспорт на починалия;
4. Декларация по образец /предоставя се от траурната агенция./

Документи, необходими за извършване на погребения в наследствен гроб:

1. Съобщение за смърт /ако не се отзове вашият лекар, траурната агенция разполага с такъв/;
2. Лична карта или паспорт на починалия;
3. Фактура за платени гробно място. При липса на такава, служителите на Траурна агенция „Феникс фюнерал“ правят необходимата справка в регистритр на гробищните паркове;
4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълвар декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши погребението в наследствено им гробно място /предоставя се от траурната агенция/.

Адрес

Адрес:

гр. Варна, ул.Атанас Христов 12

Телефон:
Exit mobile version