Виж профил

Годишен технически преглед Плевен

Извършване на ГТП на автомобили / товарни автомобили до 3500кг. / Ремаркета и полуремаркета / Мотоциклети.

Необходими документи за минаване на ГТП:
* Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (може и ксерокопие на големия талон);
* Полица от валидна застраховка гражданска отговорност;
* Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС);
* За ППС с монтирана АГУ, отразено в системата на ИААА преди 01.09.2014 г., не се изисква документ;
* За ППС с новомонтирана АГУ след 01.01.2015 г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма;
* За преминаване на ГТП е необходимо автомобилът да има платен данък!

Забележка: Посочените документи са в съответствие с изискванията на Наредба № Н – 32 на Министерство на транспорта за извършване на годишни технически прегледи.

Полиране и регулиране на фарове

Какви операции се извършват:
* В зависимост от степента на захабяване, фаровете/стоповете може да се демонтират от автомобила или да се обработват на място;
* Отстраняване на следите от матиране и камъчета
* Почистване на вътрешността от опушване и следи от вода;
* Регулиране на фаровете на стенд;
* Защита с предпазно фолио;
* Отстраняване на навлизането на вода и конденза, получаващ се от множеството пукнатини;

Цялостно полиране на автомобили

Услугата цялостно пастиране и полиране включва:
1. Почистване на налепи от асфалт, смоли от дървета и други такива.
2. Премахване на по-дълбоките драскотини върху лака чрез шлайфане последвано от пастиране, полиране и полагане на слой защитна вакса. Избирам подходящите продукти за тези процедури индивидуално, според цвета на боята и вида на лаковото покритие на автомобила, а вида вакса, която се полага накрая, се съобразява със сезона.

ВАЖНО: Автомобила трябва да е предварително измит и подсушен, непосредствено преди процедурите.Времето за работа по даден автомобил зависи от  състоянието на боята/лака и неговата големина, затова времето за работа може да е от 3 часа до 7 часа .

Сключване на застраховка гражданска отговорност

Opening Hours

Понеделник

от 8:00 до 18:00ч.

Вторник

от 8:00 до 18:00ч.

Сряда

от 8:00 до 18:00ч.

Четвъртък

от 8:00 до 18:00ч.

Петък

от 8:00 до 18:00ч.

Събота

от 9:00 ч. до 14:00 ч.

Неделя

Почивен ден