Търсене

Виж профил

Гледане на стари хора Елена

В хосписа се осъществяват следните основни функции:

  • Непрекъснато /24 часово/ медицинско наблюдение, медик – социално обслужване и рехабилитация;
  • Професионални здравни грижи на тежко болни и подкрепа на техните семейства без оглед на диагноза, възраст, пол, религия, избор на лекар;
  • Обучение на болните и техните семейства;
  • Предоставяне на помощ при снабдяването на болните с медикаменти и други консумативи;
  • Персонални грижи предвиждащи запазване достойнството на болния;
  • Емоционална, социална и духовна подкрепа на болните, особено в терминално състояние.

 

Свържете се със собственика