Търсене

Виж профил

Ракиен казан Бургас

Разполагаме с  три висококачествени медни казана с работна вместимост – 200, 300 и 500 литра. В максимална степен се извличат ароматни и вкусови вещества от плодовете,  които дават аромата и вкуса на напитката. Получената висококачествена ракия се характеризира с висок алкохолен градус, мек вкус, приятен аромат и добра плътност. След стареене дава отлични резултати.

– Гарантираме максимално високо качество на ракията.
– Постигаме изключително висок рандеман /% на извлечения алкохол от общото налично количество алкохол в материала/– над 90%. За сравнение рандемана на  обикновените казани е около 70%.
– Постигаме максимално извличане на вкусовите и ароматни вещества от съответния плод.
– С по-нискокачествен материал  ще получите ракия с нормална стандартна характеристика.
– За постигане на по-добро качество , материалът се пресова предварително със специална преса, за да се вари без твърди частици.
– Не се налага повторна дестилация /преварка/.
– Спестявате време и труд.
– Наслаждавате се на  приятната обстановка в дестилерията.

Технологията на създаване на качествена домашна ракия обхваща следните технологични практики:
– преценка на технологичната зрелост на изходната суровина;
– бране и транспортиране;
– преработка;
– алкохолна ферментация;
– дестилацията на ферментиралия материал (режим на дестилацията);
– коригиране на алкохолния градус;
– обработка за подобряване на цвета, вкуса и аромата на ракията;
– отлежаване на ракията (съд, условия и продължителност);
– бутилиране – наливане на домашната ракия в бутилки.

Как да разберем кога плодовете достигат технологична зрелост?
Под технологична зрелост на плодовете се разбира зрелостта, в която те вече са придобили характерните за овощния вид и сорт форма, едрина и оцветяване. Натрупали са възможното за биологичните свойства на сорта количество захари и ароматни вещества.

За плодовете от отделните овощни видове тази зрелост е различна и зависи главно от биологичните им свойства и по-малко от прилаганите агротехнически мероприятия.