Търсене

Виж профил

Коминочистач Русе

Коминът е предназначен да изтегли продуктите от горенето от камината и да ги изхвърли в атмосферата извън пределите на жилището. Възходящата тяга или „тегленето“ на комина е в резултат на комбинацията между височината му и разликата в температурите на димните газове и външния въздух.

Стълбът горещи димни газове в комина е с по-малко тегло от еквивалентния стълб външен студен въздух така, че налягането в началото на топлия комин е по-малко от външното въздушно налягане.

Тази съвсем малка разлика в наляганията създава тягата. По-ниската тяга е предпоставка за трудно разпалване, връщане на димни газове и се преодолява чрез бързо разпалване и изгаряне на сухи, тънки и буйно горящи разпалки.

След запалване на огъня и подгряване на комина,тягата му се увеличава. За икономичен режим и висок КПД след подгряването на комина,тягата трябва да бъде намалена до 5-10 Ра, но така, че да няма връщане на отработени газове /пушене/ при затворена врата.

Основните причини за лошата тяга са следните:

  • натрупани сажди във вътрешността на комина, които намаляват неговото сечение и увеличават съпротивлението на издигащите се отработени
    газове;
  • пропукана стена на комина, хлабави димни тръби или хлабава розетка, откъдето се засмуква въздух от помещението вместо от горивната камера;
  • тръби вкарани дълбоко в комина, като по този начин намаляват или запушват сечението му;
  • използването на един комин с малка тяга от няколко печки на близки нива;
  • пушене се получава и когато навън

ВиК Услуги


Отпушване канали, мивки, тоалетни, водосточни тръби. В районите на Русе, Разград, Силистра, Шумен и Велико Търново.