Виж профил

Виж сайт

Кои сме ние ?

През 2010 година трима приятели поемат по пътя на органичното земеделие и осъзнават, че най-важната потребност на органичното земеделие е органичния тор и насочват енергията и проучванията си в тази насока. В процеса на извършените изследвания върху органичния тор,  стигат до извода, че в сравнение с всички други органични торове, вермикомпостът е по-балансиран, по-ефективен, по-подхранващ и по-подходящ тор и в резултат на това постояват една малка открита ферма в село Червен, България, с цел специализиране в тази област и извършване на необходимите дейности за проучване и развитие. В резултат на направените опити установяват, че е невъзможно вермикомпостът да достигне реалното си качество в открита среда поради това, че произведеният в открита среда органичен тор от червеи се влияе от външните фактори, както и променливите климатични условия през периода на произвеждане и фактът, че червеите са част от хранителната верига на много насекоми и бактерии и влияят върху качеството на производството и в крайния продукт се откриват външни фактори – наличие на някои вредни патогени и тежки метали – които не могат да бъдат предотвратени напълно. По този начин, с откриването на първата фабрика за серийно производство на тор от червеи в гр. Асеновград, се учреди Компост ООД.

В днешно време

Днес Компост ООД произвежда възможно най-естествения тор от червеи с най-високо качество и показатели под марката Wormycompost в автоматични басейни, известни още под името система за постоянен поток, която е собствено изобретение, в открито помещение с площ 6000 м2  и закрито помещение с площ 2500 м2 в Асеновград, с помощта на милиони малки екологични работници (червеи), като торът е много по-плодороден и по-полезен в сравнение с произведения в открити помещения вермикомпост и се добива в напълно хигиенична среда, далеч от  всякакви вредни насекоми и бактерии. За да се запознаете с това естествено чудо можете да разгледате раздела с данни и да се свържете с нас, за да получите информация за отглеждането на истински органични продукти в по-здравословна почва…

 

Свържете се със собственика