Търсене

Виж профил

Детски образователен център Мари Жанет:

  • подготовка на учебния материал
  • учене в движение- съчетание на учебния процес със спортни, логически и образователни игри
  • учене чрез система от игри, преживявания и положителни емоции- прилагане методи на сугестопедията
  • организиране на team building – работа в екип
  • индивидуален подход към всяко дете
  • английски език
  • италиански език
  • арт ателие
  • театрализирани игри