Търсене

Виж профил

Виж сайт

Медицински център Варна

Медицински център Надежда е лицензирано здравно заведение за извънболнична специализирана помощ, пълна лабораторна диагностика, профилактика, лечение, изготвяне на всички видове медицински сертификати. В точното време, от точните хора, за всички, които умеят да ценят здравето и времето си. Медицински център Варна.

Фокусът на усилията ни през годините е работата за и със пациентите, защото в Надежда всеки потърсил медицинска помощ човек е личност и обект на индивидуално внимание от страна на персонала за успешното решаване на неговия здравен проблем. Медицински център Варна.

Целият екип от здравни работници и специалисти – лекари: клиницисти, микробиолог, имунолог, вирусолог, медицински сестри, лаборанти, акушерки са основния капитал на здравното заведение, хората, които в годините на упорита и всеотдайна работа превърнаха Надежда от обещание в гаранция за ПРОФЕСИОНАЛНА ТОЧНОСТ. За колеги и пациенти. Медицински център Варна.

На 09. февруари 2012 год. Медицински център Надежда – Варна получи отличието на Съвета на европейската научна и културна общност „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ“ за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и СЕРТИФИКАТ за Официален Почетен Статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на Медицината , значка „ЗЛАТНА КНИГА“ за принос към развитието на българското здравеопазване за високи постижения в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни модели в Здравеопазването за изпреварващо развитие на сектора и за утвърждаване на националното достойнство и авторитет.