Виж профил

Земеделска и строителна техника

Нова земя е дружество, което извършва професионални услуги със земеделска и строителна техника. Фирмата предлага следните услуги за своите клиенти:

 • изкореняване на лозя и стари овощни градини;
 • изравняване и оформяне на терени с малогабаритна и едрогабаритна техника;
 • риголване, продълбочаване и подравняване на терени и земеделски площи;
 • отвеждане на повърхностни води в канавка;
 • прокопаване на канали и подготовка за полагане на дренажни елементи.

Извършваме продълбочаване на дълбочина  40 – 70 см. Продълбочаването аерира почвата и спомага влагозапасяването. Не уврежда повърхностния хумусен слой.

Услуги

 • Изкореняване
 • Почистване
 • Подравняване
 • Риголване
 • Направа на пътища
 • Услуги с шредер;
 • Услуги с горски мулчер;
 • Поддръжка на ливади;
 • Поддръжка пасища;
 • Поддръжка мери;
 • Почистване на дребни и средно големи храсти – шипка, трън и глог.

Адрес:

Адрес:

с. Славяни, Стопански двор

Телефон:
Уеб сайт: