Търсене

Виж профил

Ние сме сплотен екип от мотивирани счетоводители, който се стреми да открие общ език с всеки един от Вас, вярвайки, че ключът към успешното бизнес партньорство е доверието и откритата комуникация.

Стараем се да бъдем точни, коректни, гъвкави и изрядни в предоставяните счетоводни услуги, услуги по данъчно планиране и оптимизиране, бизнес консултиране, попълване и подаване на Годишна данъчна декларация, обработка на работни заплати, регистрация на фирми, администрация, пенсионно осигуряване, ТРЗ и личен състав.

Свържете се със собственика