Виж профил

Погребална агенция Добрич

Траурна Агенция „Арес“ разполага с денонощен екип за репатриране на покойник от адрес или болнично заведение до хладилна камера. Агенцията разполага с хладилна камера и специализиран транспорт, както и дежурен лекар за констатация на смърт.

 • Ковчези по каталог
 • Доставка на ковчег в дома
 • Драперий по каталог
 • Подготовка на ковчег
 • Керамични и мраморни урни по каталог
 • Урнополагане
 • Доставка на урна в гробищен парк
 • Аранжиране с цветя
 • Траурни венци и букети
 • Граждански ритуал с музикално озвучаване
 • Пълен тоалет и обличане
 • Хладилна камера за 24 часа
 • Сваляне от етаж
 • Салон за раздаване – Централни гробища
 • Салон за раздаване – квартални гробища
 • Бръснене
 • Грим
 • Траурно шествие
 • Престой на катафалка – 1 час в провинция
 • Равненка на гробно място
 • Фенер
 • Фирмена такса
 • Портретна снимка с рамка А4
 • Портретна снимка с рамка А3
 • Кетъринг
 • Сваляне на покойник с асансьор
 • Транспорт на покойник в провинция
 • Надгробен знак – кръст
 • Надгробен знак – пирамида
 • Събиране на кости
 • Луксозна катафалка
 • Товаро-разтоварна дейност

Погребение

Основен пакет за погребение
 • Извозване от адрес до хладилна камера
 • Съхранение в хладилна камера за 24 часа
 • Товаро-разтоварна работа
 • Административно оформяне на документи
  • Издаване на смъртен акт
  • Запазване на ден и час за ритуал
  • Консултация и посещение на адрес
 • Катафалка гробищен парк
 • Изкопаване и зариване на гроб
 • Надгробен знак / кръст
 • Некролози, 5 броя, без снимка
 • Фирмена такса
Необходими документи

Погребение в ново гробно място – необходими документи:

1. Съобщение за смърт;
2. Лична карта на починалия.

Погребение в наследствено гробно място – необходими документи:

1. Съобщение за смърт;
2. Лична карта на починалия;
3. Квитанция за платено гробно място, ако нямате квитанция, служителите на „АРЕС“ ще направят необходимата справка в регистрите на „Техническа служба“;
4. Удостоверение за наследници на първия положен в гроба;
5. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши погребението в наследствено гробно място.

Крайната цена се оформя в зависимост от броя и вида на стоки и услуги.

Без скрити такси, без комисиони, без почивни дни.