Виж профил

Виж сайт

ЦПО Протур-95 съчетава традицеята с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.
Най-силната страна на обучението в Протур-95 е фактът, че за разлика от други учебни центрове има специализирани кабинети в собствена база до блок 82 в ж.р. Тракия. В центъра работят вискоко квалифицирани преподаватели, които мотивират курсистите, като им дават ползени практически съвети за тяхната професионална реализация.
Центърът ни може да приеме и обучи Вашите изпълнителски кадри и управленски състав, които нямат необходимия ценз съобразно професиите, за които имаме лиценз.
Програмите за обучение и хорариумите са съобразени с изискванията на ЕС. Цените на курсовете са напълно достъпни. Завършилите получават удостоверение по образец на МОН, което с нашите услуги превод и легализация става валидно за цял свят.
В раздел специалности Ви запознаваме с възможностите на учебния център за обучение, опреснителни курсове, анализ на обслужването и подготвяне на екипи за новооткриващи се обекти както и предлагане на кадри за нуждаещите се обекти.

Свържете се със собственика