Търсене

Виж профил

Виж сайт

Всички сондажни услуги се предлагат на територията на цялата страна

Водоснабдителни- хидрогеоложки сондажи.
Наклонени и хоризонтални сондажи.
Взривни сондажи
Сондажи за термоотопление
Почистване на сондажи.
Абонаментна поддръжка на сондажни системи.
Доставка на оборудване за сондажна помпа.

Технология на сондиране

Сондажна апаратура – Мобилна сонда
Технология – машинно сондиране – въртеливо с водна промивка
Диаметър на сондиране до Ф 220 мм.
Диаметър на затръбяване до Ф 160мм.
Дълбочина на сондиране до 100м.
Инструменти- триролково длето , кобра
Изработка на филтри и полагане на филц около тръбата
Затръбяване и промиване с вода
Прочистване с ерлифт
Водочерпене с помпа

Адрес

Адрес:

София

Телефон:
Свържете се със собственика