Виж профил

Спортен клуб Варна

Спортен клуб „ Одесос 2008” гр. Варна е създаден през месец Април 2008 година.

Член е на БФ Модерен петобой, БФ Плувни спортове, БФ Фехтовка, БФ Сумо, БАСУ.

През 2008 участваме в  подготовката, организацията и провеждането на Световно първенство по модерен петобой до 18г. в кк Албена, същата година клубът организира и провежда Ученически игри в гр.  Варна. 2009 година клубът участва в организацията и провеждането на Европейско първенство по модерен петобой до 21г.  През 2010 България отново бе домакин на ЕП по модерен петобой за младежи и девойки до 18г , където СК „ Одесос 2008” е съорганизатор на проявата съвместно с БФМП.

От 2009г СК „ Одесос 2008” ежегодно организира и провежда състезания от Вътрешния спортен календар на БФМП в различни възрастови групи.

През 2011г СК „Одесос 2008” съвместно с БФ Сумо е домакин и организатор на Европейско първенство по сумо за мъже и жени, младежи и девойки.

2013г клубът е съорганизатор в Световното първенство по фехтовка за ветерани. Същата година СК „Одесос 2008”бе одобрен от Фондация „Обществен Дарителски фонд за Варна“ и ФРГИ да изпълни проект „Различни, но можещи“ В рамките на проекта начално обучение по фехтовка преминаха 4 хора с увреждания и 20 младежи в неравностойно положение преминаха обучение по плуване и водно спасяване и успешно взеха изпита за воден спасител на басейн.

От 2008 до днес, клубът ежегодно кандидатства по програми на ММС „ Спорт за децата в свободното време”( одобрени проекти 2009, 2010г)  и „ Научи се да плуваш” ( одобрени проекти 2009, 2011,2012, 2014,2015г).

През 2009г. СК „ Одесос 2008” кандидатства по ОП „ Развитие на човешките ресурси” на МОН по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „ Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Наименованието на проекта беше „ Да насочим енергията на децата в спорта, не на агресията в училище” ( вх.No BG051PO001-4.2.03  1032/ 09.01.2009) . Проектът беше одобрен, но  поради изчерпване на финансовите средства той не можа да се осъществи.

През 2017г клубът отново кандидатства по ОП „Развитие на човешките ресурси” по процедура “Развитие на социалното предприемачество в Спортен Клуб Одесос 2008”, BG05M9OP001-2.010. Проекът се изпълни в рамките на 14 месеца. Общата цел на проекта e насочена към улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

През 2011г съвместно с БЧК – Варна участвахме по програма на Община Варна, Дирекция „Превенции” с проект „ Млад спасител”, като обучихме 15 младежи с противообществени прояви за водни спасители.

СК„Одесос 2008” притежава множество шампионски титли в четирите спорта, които развива. Състезателите от клубът са неизменна част от националните гарнитури по модерен петобой, фехтовка и сумо. През годините от създаването ни до днес членовете на клубът се увеличават, ръстът успехите и спортните постижения на състезатели и треньори. Увеличава се и броят на учениците ни в Спортно училище „ Г. Бенковски”.