Търсене

Виж профил

Виж сайт

Ние от СТМ ПЛЮС ООД осигуряваме услуги с гарантирано високо качество и ги интегрираме в модерните системи за управление на Безопасността и Здравето при работа като част от комплексната Фирмена политика на всяка една съвременна компания.

Нашата цел е да осигурим база за вземане на решения на мениджърските екипи на клиентите ни за опазване и поддържане в добра форма на човешкия потенциал, работещ в техните компании като по този начин подпомогнем успешната реализация на техните бизнес и организационни цели в дългосрочен план.

Комплексният ни подход обединява стратегически анализ на потребностите, реализиране на договорираните услуги и предоставяне на работодателя на модерни проекти за решения с доказано качество.

СТМ-ПЛЮС ООД е частна българска компания. Основана е през месец ЮНИ 1999 година и от този момент непрекъснато се развива и разраства. Основна дейност на фирмата е консултантска дейност (обслужване) на външни организации по трудова медицина съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Адрес

Адрес:

гр.София, ул. Крум Кюлявков 15A

Телефон: