Търсене

Виж профил

Фермата е открита през 2005год. Отглежда животни от английската компания за генетика PIC- водеща в производството на съвременните породи прасета. Това са животни с изключителни кланици и вкусови качества, отговарящи за динамичния пазар на свинско, както в Европа, така и у нас.

Фермата се ръководи от специалисти животновъди – трето поколение ветеринарни специалисти, зооинженер и аграрен инженер. Внедрени са най – новите изисквания за добри производствени практики, хуманно отношение при отглеждането на животните. Използват се изцяло автоматизирани системи за хранене и поддържане на оптимални условия на микроклимат.

Фермата разполага със собствен фуражен завод с капацитет 1000 т. готов гранулиран фураж на месец.

Използват се суровини собствено производство и от утвърдени производители в бранша.

Създадени са най- добри условия за производството на здрави животни. Спазват се всички европейски изисквания за добиване на свинско трупно месо на най- високо качество.