Търсене

Виж профил

Компостирането е естествен процес, извършван от милиони малки същества, повечето от които не могат да се видят с просто око. Тези същества са бактерии, насекоми, гъбички и червеи, които разграждат кухненските и градински отпадъци до почвоподобен материал, наречен КОМПОСТ.

Компостирането превръща вашите отпадъци в полезен продукт – органична тор – компост.

Как протича компостирането?

Компостирането е процес на преработка на материали от растителен произход, извършвана последователно от различни групи организми. Всяка група създава подходящи условия за следващата група организми, като разлага или преработва биоразградимите материали до стадий, подходящ за преработка от други организми. Този сложен процес се проявява напълно естествено в горските почви и може съвсем лесно да бъде пресъздаден в съда за компостиране. Процесът на разлагане може да бъде разделен на три етапа – разграждане, превръщане и узряване.

Адрес

Адрес:

гр.Сливен, бул.Стефан Караджа 5

Телефон:
Свържете се със собственика