Търсене

Виж профил

Венци 2003 ЕООД се занимава основно с дърводобив и дървообработка. Фирмата добива дървесина от широколистни и иглолистни дървета. Предимно от дъб, явор, габър, бук и ясен, а след това преработва добития материал.

Фирмата предлага и обработка на всякакъв вид дървесина. Продуктите, които фирмата предлага и продава са разнообразни по вид.

След прераработка, продукцията от широколистна дървесина, най – често бива предлагана като материал за огрев, също така се използва и като суровина предзначена за промишлеността.

Доста широко е и приложението и в строителството. Качествената иглолистна дървесина, пък, се използва доста при изработката на мебели.

Фирмата се развива в преработката на добития дървен материал. След като бъде специално изсушен, се извършва съхранението му в специални складове.

Венци 2003 ЕООД предлага качествени материали и добро отношение.