К2МИ ЕООД


Създадохме фирма К2МИ ЕООД, за да ви предложим ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал, следене на законови промени и спазването на всички нормативно определени срокове.​


Добре дошли!!!


Счетоводни услуги София

Човешки ресурси

Изготвяне и регистрация на документи във връзка с назначаване и освобождаване на служители по трудови правоотношения, както и при промяна на длъжността и трудовото...

Виж повече
Счетоводни услуги София

Хонорари

Изготвяне на договори по извънтрудови правоотношения и документи във връзка с изплащане на възнаграждения по тях. Договори за наем. Авторски възнаграждения и др.

Виж повече
Счетоводни услуги София

Софтуер и допълнителни услуги

К2МИ предлага на своите клиенти софтуер за изчисляване на работна заплата, счетоводство, изработване на графици, операционна система, офис пакет и други софтуерни продукти...

Виж повече