Счетоводни услуги София

гр.София0888 / 280 259

  • Счетоводни услуги София
  • Счетоводни услуги София
  • Счетоводни услуги София

Счетоводни услуги София

 

Човешки ресурси

Изготвяне и регистрация на документи във връзка с назначаване и освобождаване на служители по трудови правоотношения, както и при промяна на длъжността и трудовото...

Виж повече

Счетоводни услуги София

 

Хонорари

Изготвяне на договори по извънтрудови правоотношения и документи във връзка с изплащане на възнаграждения по тях. Договори за наем. Авторски възнаграждения и др.

Виж повече

Счетоводни услуги София

 

Софтуер и допълнителни услуги

К2МИ предлага на своите клиенти софтуер за изчисляване на работна заплата, счетоводство, изработване на графици, операционна система, офис пакет и други софтуерни продукти...

Виж повече